Auto Aerobics
11/12/2013
Air Drive
19/11/2013

Space Shuttle Patches 1981-1985

Америкийн олон удаа ашиглагдах сансрын шаттл хөлгийн даалгавар бүрт зориулагдсан бэлэг тэмдэг бүхий логонуудыг цуврал болгон хүргэе.STS-1
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: April 12, 1981
Колумбия хөлгийн анхны нислэг

STS-2
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: November 12, 1981

STS-3
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: March 22, 1982

STS-4
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: June 27, 1982

STS-5
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: November 11, 1982

STS-6
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: April 4, 1983
Челленжер хөлгийн анхны нислэг

STS-7
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: June 18,1983

STS-8
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: August 30, 1983

STS-9
Шаттл: Columbia
Хөөрсөн огноо: November 28, 1983

STS-41B
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: February 3, 1984

STS-41C
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: April 6, 1984

STS-41D
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: August 30, 1984
Дискавери хөлгийн анхны нислэг

STS-41G
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: October 5, 1984

STS-51A
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: November 8, 1984

STS-51C
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: January 24, 1985

STS-51D
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: April 12, 1985

STS-51B
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: April 29,1985

STS-51G
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: June 17,1985

STS-51F
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: July 29, 1985

STS-51I
Шаттл: Discovery
Хөөрсөн огноо: August 27, 1985

STS-51J
Шаттл: Atlantis
Хөөрсөн огноо: October 3, 1985
Атлантис хөлгийн анхны нислэг

STS-61A
Шаттл: Challenger
Хөөрсөн огноо: October 30, 1985

STS-61B
Шаттл: Atlantis
Хөөрсөн огноо: November 26, 1985